E-Neschopenka

E-Neschopenka je nástroj České správy sociálního zabezpečení pro vedení práce neschopných. Neschopenku Vám může vystavit hygiena či lékař.
Kdo vystavuje neschopenku?
– V případě operace lékař operujícího zařízení
– V případě nemoci praktický lékař
– V případě epidemie Krajská hygienická stanice

Zjednodušeně lze tedy říci, že ten kdo daný problém diagnostikoval nese zodpovědnost za vystavení PN(pracovní neschopnosti).

Jak funguje vystavení?
Neschopenka je vystavena elektronicky lékařem a zaslána na ČSSZ ke schválení. Po schválení je elektronicky informován Váš zaměstnavatel. Z vaší strany tedy netřeba dokládat potvrzení o PN.

Jaké jsou omezení?
Pracovní neschopnosti nelze vystavovat ani ukončovat zpětně více 5 dní. Je proto nutné zavčasu informovat lékaře o Vašem opětovném nástupu do práce.

Mohu mít vycházky?
Ano součástí PN jsou i vycházky na kterých se lze domluvit.

Pokyny k užívání elektronické neschopenky (EPN)

1.) po vystavení EPN zavolat 14.den o prodloužení= lístek na peníze

2.) Poté volat ke každému konci měsíce o prodloužení = lístek na peníze

Pokud si EPN neprodloužíte , nebudete vyplaceni od Správy sociálního zabezpečení.

O prodloužení můžete žádat osobně, nebo telefonicky 910 107 626 či skrze klientský portál ve všední dny během ordinačních hodin.

Vystavená neschopenka musí být řádně ukončena před nástupem do zaměstnání nebo před nástupem na ÚP