Návštěvní služba

Pro pacienty se sníženou pohyblivostí nabízíme i možnost péče, v rámci návštěvní služby, kdy doktor za pacienty dojíždí přímo do místa trvalého bydliště.Pacienti díky tomu mohou být ošetřeni v rámci svého domova a šetří své síly návštěvou ordinace a vyzvedáváním léků.