Ceník

Ceny jednotlivých úkonů, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

NázevAktuální cena v Kč
Vstupní nebo periodická prohlídka do zaměstnání u registrovaného pacienta600
Vyšetření pro řidičský průkaz u registrovaného (stejně i po přechodném odejmutí řidičského oprávnění, při rozšíření skupiny řidičského oprávnění )800
Vyšetření k prodloužení platnosti řidičského průkazu u registrovaného nad 60 let500
Vyšetření pro zbrojní průkaz u registrovaných1100
Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u registrovaného300
Vyšetření pro studium na VŠ u neregistrováného pacienta300
Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u neregistrovaného600
Vyšetření pro sportovní účely u registrovaného500
Vyšetření pro sportovní účely u neregistrovaného1100
Vyšetření pro práci v zahraničí u registrovaného – za každých započatých 15 min.400
Vyšetření pro účely komerčního pojištění u registrovaného – za každých započatých 15 min.400
Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u registrovaného800
Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u neregistrovaného1500
Vyšetření ke způsobilosti ke studiu u registrovaného200
Komplexní klinické vyšetření nepojištěného pacienta1500
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta800
Cílené kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta500
EKG vyšetření s vyhodnocením na žádost pacienta nebo u nepojištěného300
Ambulantní 24-hodinová monitorace krevního tlaku s vyhodnocením u nepojištěného600
Výpis z dokumentace na žádost pacienta – za každých započatých 15 min500
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely na počkání (pokud z časových důvodů lze) nebo do druhého dne400
CRP vyšetření na přístroji QuikRead go – odběr z kapky krve, na počkání300
StrepA test z výtěru z krku v ordinaci na přístroji QuikRead go300
Vyšetření na okultní krvácení ze stolice s vyhodnocením u neindikovaných300
Vyšetření glykémie glukometrem u neindikovaných a u nepojištěných300
Vyšetření INR z kapilární krve v ordinaci u nepojištěných a neindikovaných300
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená nebo povinná očkování300
Aplikace injekce u nepojištěného pacienta300
Odběr krve s odesláním do laboratoře u samoplátců, na vlastní žádost pacienta.300
Hlášení úrazu -zpráva pro pojišťovnu500
Nahlédnutí do zdrav.dokumentace - vstup.poplatek100
Nahlédnutí do zdrav.dokumentace - kopie 1xA410
Nahlédnutí do ZD - přítomnost zdr.prac. (á 15 min.)100
Administrativní úkony lékaře200
Administrativní úkon spojený se změnami v EPN300
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny200
Vydání papírového mezinárodního očkovacího průkazu100
Vyšetření mimo pracovní dobu lékaře (á 30min)800
Expresní příplatek za úkon na počkání300
Terapie Biozářením 30min300

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny jsou platné od 14.3.2022