Služby

Praktické lékařství

Jak pro případ potíží, tak i pro běžnou prevenci je vám paní doktorka k dispozici.

Pracovní lékařství

Naši doktoři provádí i úkony v rámci pracovního lékařství. Především pak vstupní a pravidelné kontroly, ale i revize pracovišť.

Posudky a potvrzení

Ať už potřebujete potvrzení na průkaz k řízení motorových vozidel, či jiná potvrzení, neváhejte se na nás obrátit.

Návštěvní služba

Pro pacienty se sníženou pohyblivostí, nabízíme i možnost péče v rámci návštěvní služby, kdy doktor za pacienty dojíždí přímo do místa trvalého bydliště. Pacienti díky tomu mohou být ošetřeni v klidu domova a šetří tak své síly, spojené s návštěvou ordinace a vyzvedáváním léků.