Pro studenty a absolventy

Ostatní možnosti spolupráce

Naše pracoviště je držitelem akreditace MZČR pro vzdělávání studentů a absolventů v rámci kmene VPL, a to jak v oboru klasickém, tak i oboru specializačním. 

Nabízíme možnost jak předatestační přípravy, tak i možnost krátkodobých praxí pro studenty lékařských oborů.

Pro studenty

 • možnost 7/14 denní praxe u nás na pracovišti
 • návštěvní služba v domácím prostředí u pacientů
 • možnost využití „testovací“ ordinace
 • po domluvě možnost i dlouhodobější praxe v rámci studia.
 • časovou flexibilitu.  Napište alespoň v krátkosti pár řádků o Vás.

  Telefonní číslo

  Na které škole studujete?

  Výběrové řízení na rezidenční místo pro specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství

  Výběrové řízení již bylo ukončeno. Děkujeme všem zúčastněným.

  Ke dni 1.9.2023 vyhlašuje společnost Mentha s.r.o výběrové řízení na rezidenční místo pro specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství.

  Termín vyhlášení výběrového řízení 1.září 2023

  Konec výběrového řízení 22. září 2023

  Podávání přihlášek: elektronicky pomocí DS „t75ns38“ nebo na email vera.stepankova@azmed.cz ,přihlášku lze také podat písemně a to na adresu Senovážné náměstí 1463/5, Praha 1, 110 00.

  K přihlášce je třeba doložit:

  1.) Osobní dotazník uchazeče

  2.) Přihláška do výběrového řízení

  3.) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR).

  4.) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal).

  5.) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců).

  6.) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).

  7.) Přehled odborné praxe.

  Podmínkou je úspěšně ukončené studium na lékařské fakultě a zařazení do oboru všeobecné praktické lékařství ZDE, rezidenční místo je určeno pro lékaře zařazené do oboru po 1.7. 2017 dosud bez dosažené specializace (atestace).

  Informace MZČR k postupu při vyhlášení výběrového řízení naleznete zde