Ceník

Níže se nachází aktualizovaný ceník pro kalendářní rok 2020/2021. Doporučujeme nastavit počet záznamů na hodnotu 50, případně využít možnosti vyhledávání.

NázevAktuální cena
Vstupní nebo periodická prohlídka do zaměstnání u registrovaného pacienta400
Vyšetření pro řidičský průkaz u registrovaného (stejně i po přechodném odejmutí řidičského oprávnění, při rozšíření skupiny řidičského oprávnění )500
Vyšetření k prodloužení platnosti řidičského průkazu u registrovaného nad 60 let300
Vyšetření pro zbrojní průkaz u registrovaných700
Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u registrovaného200
Vyšetření pro studium na VŠ u neregistrováného pacienta200
Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u neregistrovaného350
Vyšetření pro sportovní účely u registrovaného300
Vyšetření pro sportovní účely u neregistrovaného700
Vyšetření pro práci v zahraničí u registrovaného – za každých započatých 15 min.250
Vyšetření pro účely komerčního pojištění u registrovaného – za každých započatých 15 min.250
Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u registrovaného500
Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u neregistrovaného1000
Vyšetření ke způsobilosti ke studiu u registrovaného100
Komplexní klinické vyšetření nepojištěného pacienta1000
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta500
Cílené kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta300
EKG vyšetření s vyhodnocením na žádost pacienta nebo u nepojištěného200
Ambulantní 24-hodinová monitorace krevního tlaku s vyhodnocením u nepojištěného350
Výpis z dokumentace na žádost pacienta – za každých započatých 15 min250
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely na počkání (pokud z časových důvodů lze) nebo do druhého dne250
CRP vyšetření na přístroji QuikRead go – odběr z kapky krve, na počkání150
StrepA test z výtěru z krku v ordinaci na přístroji QuikRead go150
Vyšetření na okultní krvácení ze stolice s vyhodnocením u neindikovaných150
Vyšetření glykémie glukometrem u neindikovaných a u nepojištěných150
Vyšetření INR z kapilární krve v ordinaci u nepojištěných a neindikovaných150
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená nebo povinná očkování150
Aplikace injekce u nepojištěného pacienta200
Odběr krve s odesláním do laboratoře u samoplátců, na vlastní žádost pacienta.150
Hlášení úrazu -zpráva pro pojišťovnu300
Nahlédnutí do zdrav.dokumentace - vstup.poplatek50
Nahlédnutí do zdrav.dokumentace - kopie 1xA410
Nahlédnutí do ZD - přítomnost zdr.prac. (á 15 min.)350
Administrativní úkony lékaře120
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce - za každých započatých 30 minut.100
Vydání papírového mezinárodního očkovacího průkazu20
Vyšetření mimo pracovní dobu lékaře (á 30min)500
Expresní příplatek za úkon na počkání200
Terapie Biozářením 30min200