Ceník

stupní nebo periodická prohlídka do zaměstnání u registrovaného

400,-

Vyšetření pro řidičský průkaz u registrovaného (stejně i po přechodném odejmutí řidičského oprávnění, při rozšíření skupiny řidičského oprávnění )

500,-

Vyšetření k prodloužení platnosti řidičského průkazu u registrovaného nad 60 let

300,-

Vyšetření pro zbrojní průkaz u registrovaných

700,-

Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u registrovaného

200,-

Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u neregistrovaného

350,-

Vyšetření pro sportovní účely u registrovaného

300,-

Vyšetření pro sportovní účely u neregistrovaného

1 000,-

Vyšetření pro práci v zahraničí u registrovaného – za každých započatých 15 min.

250,-

Vyšetření pro účely komerčního pojištění u registrovaného – za každých započatých 15 min.

250,-

Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u registrovaného

500,-

Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u neregistrovaného

1 000,-

Vyšetření ke způsobilosti ke studiu u registrovaného

150,-

Komplexní klinické vyšetření nepojištěného pacienta

1 000,-

Cílené vyšetření nepojištěného pacienta

500,-

Cílené kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta

300,-

EKG vyšetření s vyhodnocením na žádost pacienta nebo u nepojištěného

200,-

Ambulantní 24-hodinová monitorace krevního tlaku s vyhodnocením u nepojištěného

350,-

Výpis z dokumentace na žádost pacienta – za každých započatých 15 min

250,-

Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely na počkání (pokud z časových důvodů lze) nebo do druhého dne

250,-

CRP vyšetření na přístroji QuikRead go – odběr z kapky krve, na počkání

150,-

StrepA test z výtěru z krku v ordinaci na přístroji QuikRead go

150,-

Vyšetření na okultní krvácení ze stolice s vyhodnocením u neindikovaných

150,-

Vyšetření glykémie glukometrem u neindikovaných a u nepojištěných

150,-

Vyšetření INR z kapilární krve v ordinaci u nepojištěných a neindikovaných

150,-

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená nebo povinná očkování

100,-

Aplikace injekce u nepojištěného pacienta

100,-

Odběr krve s odesláním do laboratoře u samoplátců, na vlastní žádost pacienta

150,-