Praktické lékařství

Jak pro případ potíží tak i pro běžnou prevenci je Vám paní doktorka k dispozici.