Pracovní lékařství

Naši doktoři provádí i úkony v rámci pracovního lékařství. Především pak vstupní a pravidelné kontroly a revize pracoviště.